Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 02

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

02

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=641656

Y=482150

nazwa punktu

Nowe

powiat

świecki

gmina

Nowe

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

poza

użytkowanie terenu

użytki zielone

kryterium zakwalifikowania do RMWP

ujęcie dla miasta

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

10,0

min-max

5-20

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

616

min-max

513-797

odczyn pH

-

mediana

7,4

min-max

7,3-7,7

kwasowość

-

mediana

0,22

min-max

0,14-0,40

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

271,4

min-max

214,0-335,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

2,15

min-max

1,28-2,56

azotany

mh NO3/l

mediana

0,35

min-max

0,02-0,71

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,02

min-max

0,01-0,14

chlorki

mg Cl/l

mediana

13,2

min-max

7,0-23,0

fluor

mg F/l

mediana

0,32

min-max

0,25-0,50

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,57

min-max

0,10-0,65

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

23,4

min-max

3,3-26,3

magnez

mg Mg/l

mediana

12,3

min-max

9,5-16,6

mangan

mg Mn/l

mediana

0,31

min-max

0,19-0,44

potas

mg P/l

mediana

4,2

min-max

1,6-14,7

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

6,0

min-max

4,6-6,4

siarczany

mg SO4/l

mediana

20,7

min-max

5,0-51,0

sód

ng Na/l

mediana

17,8

min-max

10,8-18,4

wapń

mg Ca/l

mediana

88,4

min-max

69,8-106,8

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

363,0

min-max

347,7-420,9

żelazo

mg Fe/l

mediana

3,1

min-max

2,70-4,28

bar

mg Ba/l

mediana

0,057

min-max

0,050-0,080

bor

mg B/l

mediana

0,070

min-max

0,060-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,010

min-max

0,010-0,030

glin

mg Al/l

mediana

0,05

min-max

0,005-0,011

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,331

min-max

0,270-0,360

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

III

2001

III

2002

II

2003

II

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu