Regionalny Monitoring Wód Pozdziemnych - punkt 01

Dane ogólne punktu

numer WIOŚ

01

współrzędne prostokątne w układzie współrzędnych 1992

X=636682

Y=425258

nazwa punktu

Tuchola

powiat

tucholski

gmina

Tuchola

stratygrafia warstwy ujmowanej

Q

GZWP (wg.Kleczkowskiego)

poza

użytkowanie terenu

użytki zielone

kryterium zakwalifikowania do RMWP

ujęcie dla miasta

RZGW

Gdańsk

Wybrane parametry fizyczno-chemiczne za lata 2000-2004

wskaźnik

jednostka

wartość

barwa

mg Pt/l

mediana

10,0

min-max

5-20

przewodność elektrolityczna

uS/cm

mediana

633

min-max

553-639

odczyn pH

-

mediana

7,5

min-max

7,4-7,6

kwasowość

-

mediana

0,10

min-max

0,07-0,25

twardość ogólna

mg CaCO3/l

mediana

305,0

min-max

281,0-327,0

azot amonowy

mg NH4/l

mediana

0,38

min-max

0,23-0,63

azotany

mh NO3/l

mediana

0,13

min-max

0,02-0,50

azotyny

mg NO2/l

mediana

0,01

min-max

0,01-0,09

chlorki

mg Cl/l

mediana

22,3

min-max

10,3-24,0

fluor

mg F/l

mediana

0,44

min-max

0,36-0,55

fosforany

mg PO4/l

mediana

0,22

min-max

0,05-0,27

krzemionka

mg SiO2/l

mediana

19,9

min-max

3,2-32,4

magnez

mg Mg/l

mediana

14,3

min-max

13,2-17,3

mangan

mg Mn/l

mediana

0,19

min-max

0,16-0,21

potas

mg P/l

mediana

2,4

min-max

2,3-2,7

rozpuszczony węgiel

mg C/l

mediana

3,1

min-max

2,0-4,4

siarczany

mg SO4/l

mediana

49,6

min-max

40,0-58,0

sód

ng Na/l

mediana

8,0

min-max

7,3-8,8

wapń

mg Ca/l

mediana

97,7

min-max

89,6-106,9

wodorowęglany

mg HCO3/l

mediana

305,0

min-max

298,9-317,2

żelazo

mg Fe/l

mediana

2,8

min-max

2,17-4,14

bar

mg Ba/l

mediana

0,030

min-max

0,030-0,040

bor

mg B/l

mediana

0,050

min-max

0,030-0,100

cynk

mg Zn/l

mediana

0,027

min-max

0,010-0,046

glin

mg Al/l

mediana

0,006

min-max

0,005-0,116

kadm

mg Cd/l

mediana

0,001

min-max

0,001-0,001

miedź

mg Cu/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,010

nikiel

mg Ni/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

ołów

mg Pb/l

mediana

0,003

min-max

0,003-0,003

stront

mg Sr/l

mediana

0,256

min-max

0,260-0,290

Ocena ogólna jakości wody podziemnej w badanym punkcie RMWP (lata 2000-2004)

Według Klasyfikacji jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska (PIOŚ, 1993)

lata badań klasa czystości wód

2000

II

2001

II

2002

II

2003

II

2004

II

spis punktów regionalnego monitoringu wód podziemnych

powrót do mapy powiatu