AAA Wysoki kontrast

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Od 2006 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz w Delegaturach w Toruniu i we Włocławku, funkcjonuje wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 17020:2006

iso_9001

Celem wdrożenia oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością jest przede wszystkim:

  • skuteczne egzekwowanie przestrzegania wymagań prawa ochrony środowiska,
  • zapewnienie informacji o stanie środowiska w województwie kujawsko-pomorskim,
  • dysponowanie środkami publicznymi w sposób racjonalny, rzetelny, oszczędny i celowy

zgodnie z przyjętą przez nas Polityką Jakości.

Potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych w naszej instytucji jest otrzymany   Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 .

Wdrożony system zarządzania jakością obejmuje wszystkie komórki organizacyjne naszego Inspektoratu, z wyłączeniem Laboratorium, które już od 1998 roku posiada wdrożony system jakości zgodny z wymaganiami norm z serii PN-EN ISO/IEC 17025.

Działania w ramach Systemu Zarządzania Jakością zobowiązują pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do utrzymania wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych kontroli, opracowań i badań, a także sposobu udostępniania informacji, co zwiększa zaufanie klientów do bezstronności, niezależności i rzetelności prowadzonej przez nas działalności.

 

Dokumenty SZJ do użytku wewnętrznego

bannerr