AAA Wysoki kontrast

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2019 r.

 

Informujemy, że aktualnie w 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

Lp.

Lokalizacja stacji

Rodzaj pomiaru

Liczba przekroczeń 

  Okres 2019 roku, z którego pochodzą dane

   strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul. Warszawska automatyczny 30 do 14 lipca
2  Bydgoszcz, ul. Warszawska manualny 19 do 14 marca
3  Bydgoszcz, Plac Poznański automatyczny 29 do 14 lipca

strefa PL0402 „miasto Toruń” 

4  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 automatyczny 14 do 14 lipca
5  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 manualny 10 do 18 kwietnia
6  Toruń, ul. Przy Kaszowniku automatyczny 7 do 11 lipca
7  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 automatyczny 12 do 30 maja

strefa PL0403 „miasto Włocławek"

8  Włocławek, ul. Okrzei automatyczny 26 do 14 lipca
9  Włocławek, ul. Okrzei manualny 17 do 27 marca
10  Włocławek ul. Gniazdowskiego manualny 15 do 27 marca
11 Włocławek, ul. Kaliska automatyczny 7 do 13 czerwca

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

12  Brodnica, ul. Kochanowskiego manualny 10 do 28 lutego
13  Ciechocinek, ul. Tężniowa manualny 8 do 27 marca
14  Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27 manualny 24 do 28 kwietnia
15  Inowrocław, ul. Solankowa automatyczny 7 do 14 lipca
16  Inowrocław, ul. Solankowa manualny 9 do 24 marca
17 Mogilno, ul. Kościuszki automatyczny 30 do 31 marca
18 Mogilno, ul. Kościuszki manualny 11 do 14 marca
19  Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi manualny 25 do 24 marca
20  Koniczynka, powiat toruński manualny 9 do 23 kwietnia
21  Wieniec Zdrój, ul.Wieniecka manualny 5 do 13 lutego
22  Zielonka, Bory Tucholskie manualny 1 do 31 marca

 


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

 

Lp.

Lokalizacja stacji

Liczba dni z przekroczeniem 

 2017 rok

 2018 rok

 2019 rok

średnia z 3 lat 

(2017-2019)

strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1 Bydgoszcz, ul Warszawska 1 6 3 (do 14 VII) 3

strefa PL0402 „miasto Toruń”

2  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 0 19 2 (do 14 VII) 7
3  Toruń, ul. Storczykowa 124 - 22 - 22

strefa PL0403 miasto Włocławek

4
 Włocławek ul. Chełmicka 3 - -
3

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

5
 Ciechocinek, ul. Tężniowa 2 16 9 (do 14 VII) 9
6  Koniczynka, powiat toruński 1 19 1 (do 12 VI) 7
7 Wieniec Zdrój, ul. Wieniecka - - 15 (do 14 VII) 15
8
 Zielonka, Bory Tucholskie 2 17 16 (do 12 VII) 12

 

 
Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

 

Podana w tabelach liczba przekroczeń będzie ulegała zmianie po analizie kolejnych wyników z 2019 oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowych z całego roku 2019.

 

Aktualizacja: 15 lipca 2019 r.

 

bannerr