AAA Wysoki kontrast

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2019 r.

 

Informujemy, że aktualnie w 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

Lp.

Lokalizacja stacji

Rodzaj pomiaru

Liczba przekroczeń 

  Okres 2019 roku, z którego pochodzą dane

   strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul. Warszawska automatyczny 45 do 1 grudnia
2  Bydgoszcz, ul. Warszawska manualny 24 do 11 września
3  Bydgoszcz, Plac Poznański automatyczny 46 do 1 grudnia

strefa PL0402 „miasto Toruń” 

4  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 automatyczny 24 do 1 grudnia
5  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 manualny 12 do 31 sierpnia
6  Toruń, ul. Przy Kaszowniku automatyczny 8 do 1 grudnia
7  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 automatyczny 15 do 1 grudnia

strefa PL0403 „miasto Włocławek"

8  Włocławek, ul. Okrzei automatyczny 28 do 1 grudnia
9  Włocławek, ul. Okrzei manualny 21 do 28 sierpnia
10  Włocławek ul. Gniazdowskiego manualny 18 do 1 września
11  Włocławek, ul. Kaliska automatyczny 23 do 1 grudnia

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

12  Brodnica, ul. Kochanowskiego manualny 14 do 22 sierpnia
13  Ciechocinek, ul. Tężniowa manualny 9 do 28 sierpnia
14  Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27 manualny 24 do 23 lipca
15  Inowrocław, ul. Solankowa automatyczny 18 do 1 grudnia
16  Inowrocław, ul. Solankowa manualny 11 do 19 września
17  Mogilno, ul. Kościuszki automatyczny 29 do 1 grudnia
18  Mogilno, ul. Kościuszki manualny 18 do 8 sierpnia
19  Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi manualny 29 do 11 września
20  Koniczynka, powiat toruński manualny 10 do 20 sierpnia
21  Wieniec Zdrój, ul.Wieniecka manualny 7 do 1 września
22  Zielonka, Bory Tucholskie manualny 2 do 6 sierpnia

 


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

 

Lp.

Lokalizacja stacji

Liczba dni z przekroczeniem 

 2017 rok

 2018 rok

 2019 rok

średnia z 3 lat 

(2017-2019)

strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul Warszawska 1 6 7 (do 1 XII) 5

strefa PL0402 „miasto Toruń”

2  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 0 19 4 (do 1 XII) 8
3  Toruń, ul. Storczykowa 124 - 22 - 22

strefa PL0403 miasto Włocławek

4
 Włocławek, ul. Chełmicka 3 - -
3
5  Włocławek, ul. Kaliska - - 6 (do 1 XII) 6

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

6
 Ciechocinek, ul. Tężniowa 2 16 11 (do 1 XII) 10
7  Koniczynka, powiat toruński 1 19 3 (do 1 XII) 8
8  Wieniec Zdrój, ul. Wieniecka - - 24 (do 1 XII) 24
9
 Zielonka, Bory Tucholskie 2 17 29 (do 1 XII) 16

 

 
Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

 

Podana w tabelach liczba przekroczeń będzie ulegała zmianie po analizie kolejnych wyników z 2019 oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowych z całego roku 2019.

 

Aktualizacja: 2 grudnia 2019 r.

 

bannerr