AAA Wysoki kontrast

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 i poziomu docelowego ozonu w powietrzu w 2019 r.

 

Informujemy, że aktualnie w 2019 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego 24-godzinnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 35), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

Lp.

Lokalizacja stacji

Rodzaj pomiaru

Liczba przekroczeń 

  Okres 2019 roku, z którego pochodzą dane

   strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul. Warszawska automatyczny 38 do 13 września
2  Bydgoszcz, ul. Warszawska manualny 24 do 11 lipca
3  Bydgoszcz, Plac Poznański automatyczny 30 do 15 września

strefa PL0402 „miasto Toruń” 

4  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 automatyczny 14 do 15 września
5  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 manualny 12 do 6 czerwca
6  Toruń, ul. Przy Kaszowniku automatyczny 7 do 15 września
7  Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12 automatyczny 12 do 15 września

strefa PL0403 „miasto Włocławek"

8  Włocławek, ul. Okrzei automatyczny 26 do 15 września
9  Włocławek, ul. Okrzei manualny 17 do 27 marca
10  Włocławek ul. Gniazdowskiego manualny 18 do 30 czerwca
11  Włocławek, ul. Kaliska automatyczny 15 do 15 września

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

12  Brodnica, ul. Kochanowskiego manualny 14 do 16 maja
13  Ciechocinek, ul. Tężniowa manualny 9 do 12 maja
14  Grudziądz, ul. Sienkiewicza 27 manualny 24 do 25 czerwca
15  Inowrocław, ul. Solankowa automatyczny 7 do 15 września
16  Inowrocław, ul. Solankowa manualny 11 do 5 maja
17  Mogilno, ul. Kościuszki automatyczny 42 do 15 września
18  Mogilno, ul. Kościuszki manualny 18 do 8 sierpnia
19  Nakło nad Notecią, ul. P.Skargi manualny 29 do 9 czerwca
20  Koniczynka, powiat toruński manualny 10 do 18 lipca
21  Wieniec Zdrój, ul.Wieniecka manualny 7 do 30 czerwca
22  Zielonka, Bory Tucholskie manualny 2 do 30 czerwca

 


Liczba przekroczeń docelowego poziomu ozonu w powietrzu, dla czasu uśredniania 8 godzin (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku - 25 dni, jako wartości uśrednionej z kolejnych 3 lat), na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wynosi:

 

Lp.

Lokalizacja stacji

Liczba dni z przekroczeniem 

 2017 rok

 2018 rok

 2019 rok

średnia z 3 lat 

(2017-2019)

strefa PL0401 „aglomeracja bydgoska”

1  Bydgoszcz, ul Warszawska 1 6 7 (do 15 IX) 5

strefa PL0402 „miasto Toruń”

2  Toruń, ul. Dziewulskiego 1 0 19 4 (do 15 IX) 8
3  Toruń, ul. Storczykowa 124 - 22 - 22

strefa PL0403 miasto Włocławek

4
 Włocławek, ul. Chełmicka 3 - -
3
5  Włocławek, ul. Kaliska - - 6 (do 15 IX) 6

strefa PL0404 „strefa kujawsko – pomorska”

6
 Ciechocinek, ul. Tężniowa 2 16 11 (do 15 IX) 10
7  Koniczynka, powiat toruński 1 19 3 (do 15 IX) 8
8  Wieniec Zdrój, ul. Wieniecka - - 24 (do 15 IX) 24
9
 Zielonka, Bory Tucholskie 2 17 29 (do 12 IX) 16

 

 
Kolorem czerwonym zaznaczono przekroczenie dopuszczalnej liczby przekroczeń.

 

Podana w tabelach liczba przekroczeń będzie ulegała zmianie po analizie kolejnych wyników z 2019 oraz ostatecznej weryfikacji serii pomiarowych z całego roku 2019.

 

Aktualizacja: 16 września 2019 r.

 

bannerr