Delegatura w Toruniu

Wyniki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza w Toruniu i powiecie toruńskim ziemskim

Obliczenia modelowe przestrzennego rozkładu stężeń SO2, NO2, NOX, CO, PM10, benzenu i ołowiu na bazie danych wyjściowych za rok 2004 przy zastosowaniu modelu matematycznego CALMET/CALPUFF
Charakterystyki dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu

Charakterystyki dotyczą takich substancji jak: S02, NO2, CO, PM10, ołowiu i benzenu, z uwzględnieniem podziału na typ emisji (punktową, powierzchniową i liniową)

Delegatura w Toruniu
Delegatura WIOŚ w Toruniu    87-100 Toruń ul. Targowa 13/15 tel: (056) 655 37 27, (056) 655 34 77 fax : (056) 659 19 18 e-mail : torun@pios.gov.pl
Copyright © WIOŚ 2004
wykonanie: zjednoczenie.com