AAA Wysoki kontrast

Aktualności

Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie przeprowadziło w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy coroczną ocenę w procesie nadzoru wraz z uaktualnieniem zakresu akredytacji .

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy przekazuj…

Czytaj więcej: Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

Mapy rozkładu dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na tablicach informacyjnych

Mapy rozkładu dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na tablicach informacyjnych

Informujemy, że na tablicach świetlnych, oprócz prezentowanych dotychczas danych dotyczących jakości powietrza atmosferycznego, pojawił się nowy komunikat o stanie środowiska. Prezentowane są mapy z przestrzennym rozkładem stężeń dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu występujących w poprzednim miesi…

Czytaj więcej: Mapy rozkładu dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na tablicach informacyjnych

Prognoza zanieczyszczeń powietrza ozonem

Prognoza zanieczyszczeń powietrza ozonem

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na swoim portalu internetowym dotyczącym jakości powietrza w Polsce i działaniach na rzecz jego poprawy wznowił prezentowanie krótkoterminowej prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem. Prognoza zanieczyszczenia ozonem dla obszaru Polski oraz poszczególnych woj…

Czytaj więcej: Prognoza zanieczyszczeń powietrza ozonem

Konferencja Naukowa „Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK było organizatorem Konferencji Naukowej „Problemy interpretacyjne ustawy o…

Czytaj więcej: Konferencja Naukowa „Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Komunikat w sprawie jakości powietrza w woj. kujawsko-pomorskim z dnia 11 marca 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że od kilku dni na stacjach monitoringu powietrza notuje się pogorszenie stanu aerosanitarnego.
Dotyczy to szczególnie stacji zlokalizowanej w Bydgoszczy przy Placu Poznańskim oraz w Grudziądzu przy ulicy Piłsudskiego.

Słaba jakość pow…

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie jakości powietrza w woj. kujawsko-pomorskim z dnia 11 marca 2014 r.

Uruchomienie tablic informacyjnych

Uruchomienie tablic informacyjnych

W dniu 29 listopada 2013 roku zostały uruchomione w Bydgoszczy przy Rondzie Jagiellonów na budynku Centrum Edukacji Nauczycieli, w Toruniu przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 23 oraz we Włocławku na budynku Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek tablice świetlne (telebimy), na których prezentowane są informacje o jakości powietrza atmosferycznego w poszczególnych miastach. Wyniki pochodzą z automatycznych stacji pomiarowych monitoringu powietrza należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowanych w:

  • Bydgoszczy przy Placu Poznańskim
  • Toruniu przy ul. Przy Kaszowniku
  • Włocławku przy ul. Okrzei.

Tablice informacyjne są jednym z elementów projektu pn. „Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.…

Czytaj więcej: Uruchomienie tablic informacyjnych

Informacja o poziomie ozonu

Na automatycznej stacji pomiarowej „Koniczynka”, stężenia 1-godzinne ozonu wyniosły: o godzinie 16.00 – 184,9 µg/m3, o godzinie 17.00 – 182,2 µg/m3. Przyczyną takiego stanu były niekorzystne warunki meteorologiczne: napływające z południa gorące, zwrotnikowe powietrze, przynoszące słoneczną pogodę z umiarkowaną prędkością wiatru i wysokimi temperaturami powietrza.

W czwartek okolice Torunia znalazły się w zasięgu płytkiego niżu atmosferycznego znad Pomorza. Jak prognozuje pracownik Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (http://www.kmk.umk.pl/pl/prognoza-pogody), wieczorem i w nocy z zachodu na wschód bardzo wolno będzie się przemieszczał chłodny front atmosferyczny, na którym będą się tworzyć burze (głównie w nocy). W piątek za wspomnianym frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne.

Przy uwzględnieniu prognoz meteorologicznych oraz prognoz zanieczyszczenia powietrza na najbliższe dni (http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/forecast/ozone/provinces?province=101) można stwierdzić, iż w związku z prognozowanymi opadami deszczu w nocy z 8 na 9 sierpnia oraz z obniżeniem temperatury powietrza o około 10°C, spodziewane jest zmniejszenie stężenia ozonu.…

Czytaj więcej: Informacja o poziomie ozonu

Raport o stanie środowiska województwa

W listopadzie 2013 roku wydana została kolejna edycja "Raportu o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku". Publikacja prezentuje wyniki pracy Inspekcji Ochrony Środowiska w 2012 roku w zakresie poznania aktualnego stanu środowiska naszego województwa. W opracowaniu znajdu…

Czytaj więcej: Raport o stanie środowiska województwa

Komunikat w sprawie zjawiska "śnięcia" ryb

Komunikat w sprawie zjawiska

W dniach 25-26 czerwca br. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wpłynęły zgłoszenia związane ze śnięciami ryb. Informacje dotyczyły zlewni rzeki Noteci.

Pierwsze ze śnięć wystąpiło w dniu 25 czerwca br. na Kanale Noteckim poniżej Inowrocławia – stanowisko Dziarnowo.

Zobacz lokalizację

Pracownicy WIOŚ pobrali próby wody w celu wykonania analizy chemicznej oraz biologicznej.

Na stanowisku Dziarnowo woda cieku miała nienaturalny, mleczno-kawowy kolor. W nurcie rzeki oraz w nadbrzeżnym pasie trzcin nie zaobserwowano martwych ryb. Ich ławica spłynęła z prądem rzeki i była widoczna następnego dnia na śluzie w Pakości. Na stanowisku w Mątwach kolor wody był naturalny, nie obserwowano typowego dla tego stanowiska zielonego zabarwienia wywołanego przez fitoplankton spływający z Jeziora Gopło.

Pomiary przeprowadzone bezpośrednio w miejscu zgłoszonego zdarzenia wykazały znaczące ubytki tlenu, w porównaniu z próbą kontrolną  pobraną powyżej tj. w dzielnicy Inowrocławia - Mątwy, poniżej mostu drogowego na drodze krajowej 15 i 25.  

 …

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie zjawiska "śnięcia" ryb

Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska - konferencja posumowująca projekt

29 listopada 2013 r. zorganizowana została w Hotelu CITY w Bydgoszczy konferencja wieńcząca projekt realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pn. „Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakresie w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń".

Tego dnia uruchomiono elektroniczne tablice informujące o jakości powietrza w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku, będące jednym z elementów realizacji projektu.

Uroczystego interaktywnego uruchomienia nowoczesnych telebimów dokonali Wojewoda Kujawsko-Pomorski - Pani Ewa Mess, Wiceprezydent Bydgoszczy - Pani Grażyna Ciemniak oraz Wicemarszałek - Pan Dariusz Kurzawa.

Swoją obecnością konferencję uświetnili również Pani Dorota Jakuta - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Zbigniew Ostrowski - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Roman Jaworski - Z-ca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Pani Emilia Kawka-Patek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz przedstawiciele administracji zespolonej i niezespolonej.…

Czytaj więcej: Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska - konferencja posumowująca projekt

bannerr