AAA Wysoki kontrast

Aktualności

Nowa wersja Portalu Jakości Powietrza

Nowa wersja Portalu Jakości Powietrza
 
 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił nowy portal – http://www.powietrze.gios.gov.pl, na którym można znaleźć rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza w swojej okolicy. W serwisie są prezentowane dane pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji…

Czytaj więcej: Nowa wersja Portalu Jakości Powietrza

Informacja dot. postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi i zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, iż zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza…

Czytaj więcej: Informacja dot. postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi i zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi

Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

W dniach 15.03 i 22.03.2016 r. w laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w Pracowni w Bydgoszczy odbyła się coroczna ocena w procesie nadzoru wraz z uaktualnieniem i rozszerzeniem zakresu akredytacji przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

PCA po…

Czytaj więcej: Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

Audit zewnętrzy PRS S.A. - 2015

Audit zewnętrzy PRS S.A. - 2015

W dniu 04.11.2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzony został audit zewnętrzny przez niezależną jednostkę certyfikującą Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku.

Wizytacja zakończona została pozytywną oceną efektywności poszczególnych procesów w naszej Instytucj…

Czytaj więcej: Audit zewnętrzy PRS S.A. - 2015

Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

W dniu 26.02.2016 r. w laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w Pracowni we Włocławku odbyła się coroczna ocena w procesie nadzoru wraz z uaktualnieniem i rozszerzeniem zakresu akredytacji przeprowadzona przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

PCA potwierdziło…

Czytaj więcej: Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

Informacja o przekroczeniu w dniu 18 stycznia 2016 roku poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Informacja o przekroczeniu w dniu 18 stycznia 2016 roku poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

 W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (mała prędkość wiatru, niska temperatura powietrza) oraz z sezonem grzewczym (wzmożona emisja zanieczyszczeń z sektora bytowo - komunalnego), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zarejestrował na stacjach pomiarowych moni…

Czytaj więcej: Informacja o przekroczeniu w dniu 18 stycznia 2016 roku poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Publikacje Europejskiej Agencji Środowiska

Publikacje Europejskiej Agencji Środowiska

Publikacja poświęcona zmianom klimatu zawiera informacje na temat przyczyn jego zmian, a także konsekwencji dla zdrowia człowieka, środowiska i gospodarki…

Czytaj więcej: Publikacje Europejskiej Agencji Środowiska

Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie przeprowadziło w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy coroczną ocenę w procesie nadzoru wraz z uaktualnieniem zakresu akredytacji .

Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy przekazuj…

Czytaj więcej: Audit zewnętrzny PCA – potwierdzenie kompetencji

Mapy rozkładu dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na tablicach informacyjnych

Mapy rozkładu dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na tablicach informacyjnych

Informujemy, że na tablicach świetlnych, oprócz prezentowanych dotychczas danych dotyczących jakości powietrza atmosferycznego, pojawił się nowy komunikat o stanie środowiska. Prezentowane są mapy z przestrzennym rozkładem stężeń dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu występujących w poprzednim miesi…

Czytaj więcej: Mapy rozkładu dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na tablicach informacyjnych

Prognoza zanieczyszczeń powietrza ozonem

Prognoza zanieczyszczeń powietrza ozonem

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na swoim portalu internetowym dotyczącym jakości powietrza w Polsce i działaniach na rzecz jego poprawy wznowił prezentowanie krótkoterminowej prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem. Prognoza zanieczyszczenia ozonem dla obszaru Polski oraz poszczególnych woj…

Czytaj więcej: Prognoza zanieczyszczeń powietrza ozonem

bannerr