AAA Wysoki kontrast

Aktualności

Informacja o poziomie stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 5-7 stycznia 2018 r. na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w dniach 5-7 stycznia 2018 r. poziom stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, mierzony na stacjach automatycznych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego nie przekroczył ani poziomu informowania, ani poziomu alarmowego. B…

Czytaj więcej: Informacja o poziomie stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniach 5-7 stycznia 2018 r. na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku

Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku

 

Informujemy, że w zakładce Publikacje/Raporty zamieszczone zostało opracowanie o jakości środowiska na terenie województwa na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2016. Zapraszamy do lektury. 

Czytaj więcej: Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku

Konferencja „Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły”

Konferencja „Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły”

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniach 16-17 listopada 2017 roku wziął udział w Konferencji Naukowej pt. „Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły”.

Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Hydrologii i Gospodarki Wodnej Wydziału Nauk o Ziemi…

Czytaj więcej: Konferencja „Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły”

Stanowisko GIOŚ w sprawie Polskiego Indeksu Jakości Powietrza

Stanowisko GIOŚ w sprawie Polskiego Indeksu Jakości Powietrza

 

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zamieszczone zostało stanowisko GIOŚ w sprawie Polskiego Indeksu Jakości Powietrza.

Adres strony:   http://www.gios.gov.pl/pl/

Czytaj więcej: Stanowisko GIOŚ w sprawie Polskiego Indeksu Jakości Powietrza

Pięcioletnia ocena stanu klimatu akustycznego województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2012-2016

Pięcioletnia ocena stanu klimatu akustycznego województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2012-2016

 

Informujemy, że w zakładce Publikacje/Pozostałe zamieszczona została „Pięcioletnia ocena stanu klimatu akustycznego województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2012-2016”.
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska w oparciu o własne dane oraz informacje…

Czytaj więcej: Pięcioletnia ocena stanu klimatu akustycznego województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2012-2016

Stan czystości jeziora Gopło

Stan czystości jeziora Gopło

 

W związku z dużym zainteresowaniem stanem czystości Gopła zamieszczamy opracowanie wyników monitoringu jeziora.

Stan czystości jeziora Gopło.pdf

Czytaj więcej: Stan czystości jeziora Gopło

Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie alternatywnych sieci pomiarów jakości powietrza

Stanowisko Ministra  Środowiska w sprawie alternatywnych sieci pomiarów jakości powietrza

W związku z pismem Ministra  Środowiska w sprawie budowy przez samorządy alternatywnych sieci pomiarów jakości powietrza opartych o czujniki niskokosztowe przekazujemy zainteresowanym stanowisko w tej sprawie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że WIOŚ w Bydgoszczy nie bierze odpowiedzialności za wy…

Czytaj więcej: Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie alternatywnych sieci pomiarów jakości powietrza

XXV-lecie funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

XXV-lecie funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

 

W dniach 24-26 maja 2017 roku w Ciechocinku i Koniczynce odbyło się sympozjum, związane z XXV-leciem funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Organizatorami spotkania byli: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Stacja ZMŚP w Koniczynce, Ce…

Czytaj więcej: XXV-lecie funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku

 

22 maja 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii. Obrady prowadził Paweł Zgórzyński - przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu Komisji uczestn…

Czytaj więcej: Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku

Rola samorządów oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz planowaniu przestrzennym

Rola samorządów oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz planowaniu przestrzennym

 

W dniu 10 maja 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się seminarium pt. „Rola samorządów oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz planowaniu przestrzennym” zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska…

Czytaj więcej: Rola samorządów oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz planowaniu przestrzennym

bannerr