AAA Wysoki kontrast

Aktualności

Informacja w sprawie jakości powietrza w dniach 14-15 marca 2013 roku

Informacja w sprawie jakości powietrza w dniach 14-15 marca 2013 roku

Informacja w sprawie jakości powietrza w dniach 14-15 marca 2013 roku

W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (słaby wiatr, napływ mroźnego powietrza arktycznego, silny mróz, brak chmur), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zarejestrował w pierwszej połowie dnia 14…

Czytaj więcej: Informacja w sprawie jakości powietrza w dniach 14-15 marca 2013 roku

Komunikat w sprawie zjawiska "śnięcia" ryb

Komunikat w sprawie zjawiska

Komunikat w sprawie zjawiska "śnięcia" ryb w wyniku deficytu tlenu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w związku z utrzymującą się od dłuższego czasu pokrywą lodową pokrytą warstwą śniegu mogą występować zjawiska tzw. śnięcia ryb (przyduchy) w wyniku deficytów tlenu.…

Czytaj więcej: Komunikat w sprawie zjawiska "śnięcia" ryb

Jakość powietrza w Polsce - ozon

Jakość powietrza w Polsce - ozon
 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na swoim nowym portalu internetowym o jakości powietrza w Polsce i działaniach na rzecz jego poprawy zamieścił krótkoterminową prognozę zanieczyszczenia powietrza ozonem dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Prezentowana jest tam trzydniowa prognoza jakośc…

Czytaj więcej: Jakość powietrza w Polsce - ozon

Monitoring chemizmu gleb ornych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował wyniki badań programu "Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012".

Opracowanie dostępne jest na stronie GIOŚ www.gios.gov.pl w zakładce Monitoring jakości środowiska — Monitoring jakości gleby i ziemi,  jak również poprzez nasz…

Czytaj więcej: Monitoring chemizmu gleb ornych

Informacja o stanie środowiska województwa

Realizując ustawowy obowiązek Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opracował "Informację o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 r.", będącą zwartym podsumowaniem stanu i oceny wybranych komponentów środowiska na terenie województwa. Podstawową formą przekazywania informacji…

Czytaj więcej: Informacja o stanie środowiska województwa

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z w sprawie monitorowania wdrażania przez gminy nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi

W dniu 1 lipca 2013 r. weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z przypadkami nieprzestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że mieszkańcy województwa kujawsko…

Czytaj więcej: Informacja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z w sprawie monitorowania wdrażania przez gminy nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi

Pożar na składowisku w Giebni

W związku z pożarem składowiska odpadów komunalnych w Giebni, gm. Pakość, WIOŚ w Bydgoszczy informuje, że na stacjach automatycznego monitoringu powietrza w miejscowościach Kołuda Wielka, Wiktorowo oraz Inowrocław zarejestrowane zostały podwyższone stężenia substancji w powietrzu.

Na stacji zlokaliz…

Czytaj więcej: Pożar na składowisku w Giebni

Hałas od rekreacyjnych jednostek pływających

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że na naszym Portalu Informacji o Środowisku dostępne jest sprawozdanie z wyników badań hałasu generowanego przez sprzęt pływający, pt. "Wstępne pomiary hałasu w środowisku od rekreacyjnych jednostek pływających" zrealizowane w Wydzia…

Czytaj więcej: Hałas od rekreacyjnych jednostek pływających

bannerr