AAA Wysoki kontrast

Aktualności

Informujemy, że w związku z rekordowo wysokimi temperaturami wód rzek i jezior, obserwujemy szereg niekorzystnych zjawisk pogarszających ich jakość.

Informujemy, że w związku z rekordowo wysokimi  temperaturami wód rzek i jezior, obserwujemy szereg niekorzystnych zjawisk pogarszających ich  jakość.

 

 

 

 

 

Wzrost temperatury wody notowany w trakcie monitoringu stanu czystości wód na terenie województwa, powoduje drastyczne pogorszenie warunków tlenowych. W większości kontrolowanych jezior, już na głębokości 3-4 metrów zawartość tlenu jest poniżej wartości krytycznej…

Czytaj więcej: Informujemy, że w związku z rekordowo wysokimi temperaturami wód rzek i jezior, obserwujemy szereg niekorzystnych zjawisk pogarszających ich jakość.

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie kujawsko-pomorskim za 2017 r.

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie kujawsko-pomorskim za 2017 r.

 

Informujemy, że w zakładce “Publikacje/Pozostałe” zamieszczona została klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie badań monitoringowych prowadzo…

Czytaj więcej: Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie kujawsko-pomorskim za 2017 r.

Wyniki badań powietrza atmosferycznego w miejscowości Głogowo

Wyniki badań powietrza atmosferycznego w miejscowości Głogowo

 

W czasie akcji ratowniczo gaśniczej pożaru w Ekochem Głogowo w dniu 22 lipca 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadził pomiary stanu zanieczyszczenia  powietrza atmosferycznego w najbliższym sąsiedztwie źródła pożaru.

Pomiary wykonane w odległości około 15…

Czytaj więcej: Wyniki badań powietrza atmosferycznego w miejscowości Głogowo

Posiedzenie Zespołu ds. Współpracy "Bezpieczna Woda"

W dniu 26 czerwca 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Delegatura we Włocławku odbyło się z inicjatywy Pana Lecha Szczepańskiego Komendanta Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego posiedzenie Zespołu ds. Współpracy "Bezpieczna Woda"…

Czytaj więcej: Posiedzenie Zespołu ds. Współpracy "Bezpieczna Woda"

Kontynuacja badań stanu środowiska w miejscowości Wszedzień

Kontynuacja badań stanu środowiska w miejscowości Wszedzień

 

WIOŚ w Bydgoszczy kontynuował badania stanu środowiska w miejscowości Wszedzień. Prowadzono pomiary powietrza oraz jakości wód w rowie melioracyjnym R-W. W dniu 12 czerwca pobrano także kolejną próbkę gleby z łąki, na której w trakcie akcji gaśniczej utworzyło się rozlewisko zanieczyszczeń.…

Czytaj więcej: Kontynuacja badań stanu środowiska w miejscowości Wszedzień

Ocena jakości gleb w miejscowości Wszedzień

Ocena jakości gleb w miejscowości Wszedzień

 

W dniu 29 maja br. w trakcie pożaru miejsca magazynowania odpadów w miejscowości Wszedzień pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pobrali dwie próby gleby:

  • próba pierwsza oznaczona numerem 435 pobrana została z terenu bazy SKR, na którym prowadzona była akcja…

Czytaj więcej: Ocena jakości gleb w miejscowości Wszedzień

Ocena jakości gleb w miejscowości Wszedzień - aktualizacja

Ocena jakości gleb w miejscowości Wszedzień - aktualizacja

 

Uzupełnienie komunikatu w zakresie oceny jakości gleb  w miejscowości Wszedzień w zakresie zawartości metali ciężkich.

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 29 maja br. w trakcie pożaru miejsca magazynowania odpadów w miejscowości Wszedzień pobrali…

Czytaj więcej: Ocena jakości gleb w miejscowości Wszedzień - aktualizacja

Podsumowanie działań po pożarze w m. Wszedzień

Podsumowanie działań po pożarze w m. Wszedzień

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Elwira Jutrowska w dniu 5 czerwca 2018 roku uczestniczyła w zorganizowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza podsumowaniu działań służb w związku z pożarem, który wybuchł w nocy z 28 na 29 maja 2018 r. we wsi W…

Czytaj więcej: Podsumowanie działań po pożarze w m. Wszedzień

Misja wakacje - akcja promująca bezpieczny, aktywny i ekologiczny wypoczynek latem

Misja wakacje - akcja promująca bezpieczny, aktywny i ekologiczny wypoczynek latem

 

W dniu 3 czerwca 2018 roku w Toruniu na Bulwarze Filadelfijskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wziął udział w festynie  „Misja wakacje” pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach akcji edukacyjnej zaprezentowano sprzęt pomiarowy, między innymi: do bada…

Czytaj więcej: Misja wakacje - akcja promująca bezpieczny, aktywny i ekologiczny wypoczynek latem

Wyniki badań środowiska w miejscowości Wszedzień w dniach 30.05.-1.06.2018 r.

Wyniki badań środowiska w miejscowości Wszedzień w dniach 30.05.-1.06.2018 r.

 

W dniu 30 maja br. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wykonał za pomocą spektrometru podczerwieni RAPIDPlus, zamontowanego na pojeździe, kolejne badania zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie pożaru magazynowania odpadów w  miejscowości Wszedzień. Apar…

Czytaj więcej: Wyniki badań środowiska w miejscowości Wszedzień w dniach 30.05.-1.06.2018 r.

bannerr