AAA Wysoki kontrast

Informacja o wysokości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w dniu 10 stycznia 2018 na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że poziom stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu, mierzony na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego 51 uległ obniżeniu do wartości 49,6 µg/m3 w dniu 10 stycznia 2017 r. Poprawa jakości powietrza ma związek ze zmianą warunków meteorologicznych na sprzyjające intensyfikacji dyspersji zanieczyszczeń.

Więcej w załączniku.

bannerr