AAA Wysoki kontrast

Konferencja „Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły”

 

wisla2

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniach 16-17 listopada 2017 roku wziął udział w Konferencji Naukowej pt. „Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły”.

Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Hydrologii i Gospodarki Wodnej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu wspólnie z Komisją Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszeniem Hydrologów Polskich w ustanowionym przez Sejm RP Roku Rzeki Wisły, w 550. rocznicę odzyskania przez Polskę panowania nad żeglownym odcinkiem Wisły, a także w roku podpisania przez Prezydenta RP ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

W trakcie Konferencji Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska -   dr Elwira Jutrowska przedstawiła referat pt.  „Jakość wód Wisły w województwie Kujawsko-Pomorskim w świetle badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”.

Czytaj więcej:  https://konferencjawisla.umk.pl/pages/main_page/

bannerr