AAA Wysoki kontrast

Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie alternatywnych sieci pomiarów jakości powietrza

so2

W związku z pismem Ministra  Środowiska w sprawie budowy przez samorządy alternatywnych sieci pomiarów jakości powietrza opartych o czujniki niskokosztowe przekazujemy zainteresowanym stanowisko w tej sprawie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że WIOŚ w Bydgoszczy nie bierze odpowiedzialności za wyniki pomiarów pochodzących z tego rodzaju sieci.

Załączniki:
Pobierz plik: (Pismo_Ministra_Srodowiska.pdf)Pismo Ministra Środowiska[ ]283 kB

bannerr