AAA Wysoki kontrast

Poniedziałek 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla WIOŚ w Bydgoszczy

Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień 14 sierpnia ustala się dniem wolnym od pracy.  W związku z powyższym w tym dniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będzie nieczynny. W zamian urzędy administracji rządowej będą otwarte w dniu 9 września.

bannerr