AAA Wysoki kontrast

XXV-lecie funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

 

W dniach 24-26 maja 2017 roku w Ciechocinku i Koniczynce odbyło się sympozjum, związane z XXV-leciem funkcjonowania Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Organizatorami spotkania byli: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Stacja ZMŚP w Koniczynce, Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Pomorski w Toruniu. Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji był „Stan i perspektywy środowiska przyrodniczego Polski w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji”.

Otwarcia sympozjum dokonał Pan dr hab. Marek Kejna, prof. UMK – przewodniczący komitetu organizacyjnego, a równocześnie kierownik Stacji Bazowej w Koniczynce, natomiast wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski Dyrektor Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego UAM.

Elwira Jutrowska – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaprezentowała w sesji plenarnej stan środowiska w województwie kujawsko – pomorskim na podstawie badań monitoringowych w 2016 roku. W trakcie sesji terenowej pracownicy WIOŚ przedstawili efekty wieloletnich badań powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej w Koniczynce oraz wód Strugi Toruńskiej.

Stację Bazową ZMŚP w Koniczynce powołano w dniu 29 września 1993 roku. Badaniami objęto środkowy fragment dorzecza Strugi Toruńskiej o powierzchni 35,17 km2. W 2015 r. rozszerzono badania na obszar bezodpływowej zlewni Jeziora Kamionkowskiego. Stacja reprezentuje geoekosystem bezleśnej, użytkowanej rolniczo, młodoglacjalnej, płaskiej wysoczyzny morenowej. Na obszarze zlewni reprezentatywnej Strugi Toruńskiej realizowanych jest 12 programów ZMŚP oraz 3 programy specjalistyczne. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uczestniczy w dwóch programach: B1 – Chemizm powietrza i H1 – Wody powierzchniowe - rzeki. Współpraca WIOŚ ze Stacją Bazową ZMŚP w Koniczynce rozpoczęła się w 1993 roku.

Gościem Sympozjum był prof. dr hab. Gabriel Wójcik, inicjator powstania oraz pierwszy kierownik Stacji Bazowej ZMŚP w Koniczynce.

 

k1

 

k2

 

k3

bannerr