AAA Wysoki kontrast

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku

 

22 maja 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii. Obrady prowadził Paweł Zgórzyński - przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli jej członkowie, w tym Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa, a także min: Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa, Wojciech Kuliński – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Dariusz Wrzos - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Elwira Jutrowska - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Anna Ciesielska - kierownik Delegatury we Włocławku.

Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku.

Po zakończeniu obrad członkowie Komisji i zaproszeni goście zapoznali się z działalnością Pracowni Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku.

 

1

 

2

 

3

bannerr