AAA Wysoki kontrast

Krótkoterminowa prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem dla województwa kujawsko-pomorskiego

 

Informujemy, że w zakładce „Monitoring powietrza” w okresie od 1 kwietnia do 30 września br., prezentowana jest „Krótkoterminowa prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem dla województwa kujawsko-pomorskiego” http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/forecast/provinces/101. Codziennie dostępne są trzydniowe prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym. Prognoza ta została wykonana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, a finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie stężeń jednogodzinnych obliczane są dla każdej doby odpowiednie wartości:

  • maksymalne stężenia 1 - godzinne (wartości normowane: poziom informowania - 180 µg/m3, poziom alarmowy - 240 µg/m3 jako wartość występująca przez trzy kolejne godziny),
  • maksymalne stężenia 8 - godzinne (wartość normowana: poziom docelowy - 120 µg/m3),
  • stężenia średnie dobowe.

Głównym celem opracowywania prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem troposferycznym jest zapewnienie bieżącej informacji o możliwości występowania wysokich stężeń ozonu w powietrzu społeczeństwu oraz organom odpowiedzialnym za informowanie społeczeństwa i inicjowanie działań zapobiegawczych i naprawczych.

W celu ułatwienia odbioru informacji, skala stężeń ozonu prezentowana na mapach jest opisana czterema kategoriami określającymi jakość powietrza i poziom narażenia ze względu na wysokość stężeń:

 

Kategoria

Zalecane działania w zależności od poziomu stężenia ozonu

Dobrze

Nie przewiduje się żadnego wpływu na zdrowie, gdy stężenie ozonu znajduje się w tym przedziale. Przebywanie na zewnątrz nie stanowi ryzyka.

Średnio

Jakość powietrza jest akceptowalna, jednakże może – w małym stopniu – wpływać na stan zdrowia grup wrażliwych (osoby starsze, dzieci, astmatycy). Zaleca się rozważenie skrócenia czasu aktywności na zewnątrz

Źle

Jakość powietrza jest zła, stężenia ozonu wpływają na stan zdrowia wszystkich osób, szczególnie negatywnie mogą wpływać na osoby z grup wrażliwych. Osoby te powinny unikać dłuższych wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć.

Bardzo źle

Jakość powietrza jest alarmująco zła, stężenia ozonu wpływają negatywnie na całą populację. Osoby z grup wrażliwych powinny unikać wszelkich wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć do minimum.

 

 3005

 

Więcej informacji na temat ozonu: http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/344-ozon-dobry-i-zly

 

bannerr