AAA Wysoki kontrast

Rola samorządów oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz planowaniu przestrzennym

 

W dniu 10 maja 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się seminarium pt. „Rola samorządów oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz planowaniu przestrzennym” zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Celem seminarium było usprawnienie współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z organami samorządu terytorialnego w związku z powtarzającymi się problemami w interpretacji zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Otwarcia seminarium dokonała Pani Elwira Jutrowska – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Gości przywitał również Pan Józef Ramlau – Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski, który uczestniczył w seminarium.

W trakcie seminarium prof. dr hab. Zbigniew Bukowski przedstawił zagadnienia związane z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego w aspekcie administracyjnych kar pieniężnych w gospodarce odpadami komunalnymi oraz wygłosił wykład na temat: „Rola samorządu terytorialnego w kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska”.

W seminarium udział wzięła Pani Anna Popławska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która przedstawiła konkluzje z cykli kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na zakończenie Pani Małgorzata Witkowska - Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy przedstawiła prezentację na temat: „Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz planowaniu przestrzennym”.

W Seminarium uczestniczyło 120 osób.

 

 

Poniżej prezentacje z seminarium do pobrania

bannerr