AAA Wysoki kontrast

Informacja o wysokości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w dniu 19 lutego 2017 na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

         

         Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w dniu 19 lutego 2017 r. na wszystkich automatycznych stacjach pomiarowych monitoringu powietrza w województwie poziom stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 był niższy od 50 µg/m3.         

          Poprawa jakości powietrza ma związek ze zmianą warunków meteorologicznych na sprzyjające intensyfikacji dyspersji zanieczyszczeń.

       

wykres19022016

 

 

bannerr