AAA Wysoki kontrast

Informacja o przekroczeniu w dniu 16 lutego 2017 roku poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

 

          W dniu 16 lutego wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10, określonego jako stężenie 24-godzinne 200 µg/m3, w Grudziądzu na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego 51 - odnotowano 243,1 µg/m3. Ponadto wystąpiło przekroczenie wartości 50 µg/m3 przez stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 na pozostałych stanowiskach automatycznych w województwie kujawsko – pomorskim.         

          Zgodnie z prognozą pogody nastąpiła w nocy z czwartku na piątek (16/17 lutego) zmiana warunków meteorologicznych na korzystniejsze z punktu widzenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza. Teren województwa znajduje się obecnie na skraju niżów atmosferycznych. W kolejnych dniach (aż do 24 lutego) ciśnienie atmosferyczne będzie się systematycznie obniżać, temperatura powietrza utrzyma się w wartościach dodatnich, prędkość wiatru wzrośnie i codziennie będą występować opady deszczu. Takie warunki meteorologiczne powinny przyczynić się do dalszej poprawy jakości powietrza na obszarze województwa.         

          Uwaga: sprawdzając aktualną jakość powietrza na stronie internetowej WIOŚ Bydgoszcz, GIOŚ albo na aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce” nie należy bezpośrednio odnosić prezentowanych wartości stężeń 1-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 do poziomu dopuszczalnego (50 µg/m3), poziomu informowania (200 µg/m3) i poziomu alarmowego (300 µg/m3), ponieważ progi te określono dla stężeń 24-godzinnych, a nie 1-godzinnych.

 

wykres17022017

 

bannerr