AAA Wysoki kontrast

Informacja o przekroczeniu w dniu 15 lutego 2017 roku poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

       

          W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi (mała prędkość wiatru, niska temperatura powietrza, brak opadów) oraz z sezonem grzewczym (wzmożona emisja zanieczyszczeń z sektora bytowo - komunalnego), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zarejestrował na stacjach pomiarowych monitoringu powietrza podwyższone stężenia zanieczyszczeń.   

          W dniu 15 lutego odnotowano przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10, określonego jako stężenie 24-godzinne 300 µg/m3, w Grudziądzu na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego 51 - odnotowano 361,9 µg/m3. Ponadto wystąpiło przekroczenie poziomu informowania na trzech stacjach: we Włocławku przy ul. Okrzei (228,2 µg/m3) i przy ul. Chełmickiej (211,4 µg/m3) oraz w Bydgoszczy przy Placu Poznańskim (205,8 µg/m3). Natomiast na pozostałych stanowiskach automatycznych w województwie kujawsko – pomorskim stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 przekraczały wartość 50 µg/m3.

          Prognoza pogody na kolejny dzień (16 lutego) wskazuje, że teren województwa będzie na skraju silnego wyżu atmosferycznego. Ciśnienie atmosferyczne zacznie spadać w związku z rozbudową niżów. Napływać będzie dość ciepła masa powietrza polarnego, która po południu ogrzeje się do około 5 stopni. Zmiana warunków meteorologicznych na korzystniejsze z punktu widzenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń spodziewana jest w nocy z czwartku na piątek (16/17 lutego). Nastąpi spadek ciśnienia atmosferycznego, pojawią się opady deszczu, silniejszy wiatr, a temperatura powietrza będzie utrzymywała się na poziomie powyżej 0°C.

          Uwaga: sprawdzając aktualną jakość powietrza na stronie internetowej WIOŚ Bydgoszcz, GIOŚ albo na aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce” nie należy bezpośrednio odnosić prezentowanych wartości stężeń 1-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 do poziomu dopuszczalnego 50 µg/m3 określonego dla stężeń 24-godzinnych, a nie 1-godzinnych.

 

wykres1602

 

bannerr