AAA Wysoki kontrast

Wizyta Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

       W dniu 6 lutego 2017 roku Pan Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski wraz z Panią Pauliną Wenderlich - Dyrektorem Generalnym KPUW złożyli wizytę w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania z działalnością i zaprezentowania wyposażenia Laboratorium WIOŚ.

Następnie Pani Elwira Jutrowska Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawiła zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wraz z omówieniem wyników kontroli i monitoringu środowiska w województwie kujawsko-pomorskim.

Podczas spotkania, w którym ze strony WIOŚ uczestniczyli Kierownicy Delegatur we Włocławku i Toruniu, Naczelnicy Wydziałów oraz Przewodnicząca Zakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” omawiane były nie tylko problemy jakości powietrza, gospodarki odpadami i ochrony wód, ale również sprawy organizacyjne, w tym zwiększanie zadań, duża rotacja pracowników i finansowanie Inspektoratu.

Na zakończenie spotkania Pan Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski podsumowując spotkanie podkreślił duże zaangażowanie pracowników oraz wskazał wyzwania jakie stoją przed Inspekcją w 2017 roku.

 

P1060532

 

 NOW3463

 

P1060454

 

P1060439

 

 NOW3479

 

 NOW3510

 

 NOW3575

 

bannerr