AAA Wysoki kontrast

Informacja o wysokości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w dniu 6 lutego 2017 na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że poziom stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu, mierzony na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego 51 uległ obniżeniu do wartości 39,4 µg/m3 w dniu 6 lutego 2017 r. Poprawa jakości powietrza ma związek ze zmianą warunków meteorologicznych na sprzyjające intensyfikacji dyspersji zanieczyszczeń.

Na wszystkich automatycznych stacjach pomiarowych monitoringu powietrza w województwie również zarejestrowano obniżenie wartości stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 do poziomu niższego bądź równego 50 µg/m3.

pm10 06 02 17

bannerr