AAA Wysoki kontrast

Informacja o wysokości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w dniach 3-5 lutego 2017 na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że jakość powietrza w dniach 3-5 lutego 2017 r. pod względem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 poprawiła się na wszystkich stacjach w województwie.

W dniu 5 lutego najwyższe stężenie 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 odnotowano we Włocławku przy ul. Chełmickiej – 57,0 µg/m3. Ponadto przekroczenie wartości 50 µg/m3 przez stężenie 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na stacji przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu – 55,0 µg/m3. Na pozostałych stanowiskach automatycznych w województwie kujawsko – pomorskim, tzn. w Bydgoszczy, Toruniu oraz w Inowrocławiu zarejestrowane stężenia 24-godzinne były niższe od 50 µg/m3.

pm10 05 02 17

bannerr