AAA Wysoki kontrast

Informacja o wysokości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w dniu 2 lutego 2017 na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nadal rejestrował podwyższone stężenia zanieczyszczeń pyłowych na stacjach pomiarowych monitoringu powietrza.

W dniu 2 lutego najwyższe stężenie 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 odnotowano Grudziądzu na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego – 165,1 µg/m3. Ponadto przekroczenie wartości 50 µg/m3 przez stężenia 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na wszystkich stanowiskach automatycznych w województwie kujawsko – pomorskim, tzn. w Bydgoszczy, w Toruniu, Włocławku oraz w Inowrocławiu. Przyczyną wysokich stężeń jest wzmożone spalanie paliw w celach grzewczych, powodujące zwiększoną emisję zanieczyszczeń do powietrza, a niekorzystne warunki meteorologiczne powodują kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

pm10 03 02 17

bannerr