AAA Wysoki kontrast

Aktualności

Pył w powietrzu

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (23.04.2019) na stacjach automatycznego monitoringu powietrza notuje się bardzo wysokie stężenia: jednogodzinne pyły zawieszonego PM10. Związane jest to z porywistym wiatrem z południa podrywającym z powierzchni ziemi cząstki pyłu. Zjawisko to szczególnie dobrze wi…

Czytaj więcej: Pył w powietrzu

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustalił dzień 2 maja 2019 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Jednocześnie informujemy, że w zamian urzędy administracji rządowej będą otwarte w sobotę 11 maja 2019 r.

Czytaj więcej: 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Numery interwencyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że od dnia 01.01.2019 r. jest możliwość zgłaszania pilnych interwencji w zakresie naruszeń przepisów ochrony środowiska w tym gospodarowania odpadami oraz poważnych awarii poza godzinami pracy Inspektoratu - telefony:…

Czytaj więcej: Numery interwencyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Minister Paweł Ciećko z wizytą w Bydgoszczy

Minister Paweł Ciećko z wizytą w Bydgoszczy


W dniu 16 stycznia 2019 roku Minister Paweł Ciećko - Główny Inspektor Ochrony Środowiska złożył wizytę w Bydgoszczy. Wspólnie z Panem Mikołajem Bogdanowiczem - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Panią Elwirą Jutrowską – Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska uczestniczył w briefing…

Czytaj więcej: Minister Paweł Ciećko z wizytą w Bydgoszczy

Zmiany w zakresie właściwości organu, do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

- wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj.: pomiarów wykonanych…

Czytaj więcej: Zmiany w zakresie właściwości organu, do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

Zmiany organizacyjne w Inspekcji Ochrony Środowiska

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska…

Czytaj więcej: Zmiany organizacyjne w Inspekcji Ochrony Środowiska

Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI)

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania i…

Czytaj więcej: Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI)

Audit zewnętrzny PRS S.A.

Audit zewnętrzny PRS S.A.

W dniu 05.11.2018 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzony został coroczny audit zewnętrzny przez niezależną jednostkę certyfikującą Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku.

Wizytacja zakończona została pozytywną oceną efektywności poszczególnych procesów w naszej…

Czytaj więcej: Audit zewnętrzny PRS S.A.

W dniu 24 grudnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będzie nieczynny

Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W związku z powyższym w tym dniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będzie nieczynny. W zamian urzędy administracji rządowej bę…

Czytaj więcej: W dniu 24 grudnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będzie nieczynny

Rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018

Rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 30 września br. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym dostępne są pod linkiem:http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja/

Zapraszają organizatorzy: Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekc…

Czytaj więcej: Rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018

bannerr