AAA Wysoki kontrast

Aktualności

Zmarł Piotr Stawarczyk - były pracownik laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Zmarł Piotr Stawarczyk - były pracownik laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Czytaj więcej: Zmarł Piotr Stawarczyk - były pracownik laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

[Aktualizacja z dnia 06.09.2019 r.] Komunikatu o obowiązku przekazania do wioś informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

W związku z dużą ilością pytań kierowanych do tut. Inspektoratu, dotyczących sposobu przekazania informacji umożliwiających logowanie, WIOŚ w Bydgoszczy proponuje, aby stosowne informacje przekazywać poprzez:

- osobiste dostarczenie loginu, hasła oraz instrukcji logowania do siedziby WIOŚ, lub…

Czytaj więcej: [Aktualizacja z dnia 06.09.2019 r.] Komunikatu o obowiązku przekazania do wioś informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Komunikat o obowiązku przekazania do wioś informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że nowelizacją ustawy o odpadach określony został obowiązek następującej treści:

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadó…

Czytaj więcej: Komunikat o obowiązku przekazania do wioś informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Poważna awaria na Wiśle

W związku z poważną awarią kolektorów ściekowych w oczyszczalni ścieków „Czajka” Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy, informujemy, że komunikaty dotyczące awarii dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod adresem http://www.gios.gov.pl/pl/.

Czytaj więcej: Poważna awaria na Wiśle

Numery interwencyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że od dnia 01.01.2019 r. jest możliwość zgłaszania pilnych interwencji w zakresie naruszeń przepisów ochrony środowiska w tym gospodarowania odpadami oraz poważnych awarii poza godzinami pracy Inspektoratu. Aktualne nu…

Czytaj więcej: Numery interwencyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

INFORMACJA O ZMIANIE STACJONARNYCH NUMERÓW TELEFONICZNYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że
 od 1 lipca 2019 roku zmianie uległy stacjonarne numery telefoniczne.

Aktualne numery kontaktowe WIOŚ Bydgoszcz:

  • centrala telefoniczna: 52 376 17 00
  • sekretariat: 52 376 17 32 lub 52 322 17 44
  • fax: 52 376 17 34…

Czytaj więcej: INFORMACJA O ZMIANIE STACJONARNYCH NUMERÓW TELEFONICZNYCH

Pył pustynny nad Polską

Pył pustynny nad Polską

Informujemy, że w dniach 11-13 czerwca 2019 r. na stacjach pomiarowych monitoringu powietrza w województwie kujawsko - pomorskim mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu zawieszonego. Związane jest to z prognozowanym napływem mas powietrza z rejonu saharyjskiego, wnoszących nad Polskę pył pustynny. U…

Czytaj więcej: Pył pustynny nad Polską

XXVII TARGI WOD-KAN

XXVII TARGI WOD-KAN

W dniach 21-23 maja 2019 roku odbywają się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym XXVII Targi WOD-KAN, których organizatorem jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

W targach bierze udział Minister Paweł Ciećko - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, któremu towarzyszą Andrzej Deres - Dyrekto…

Czytaj więcej: XXVII TARGI WOD-KAN

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustalił dzień 2 maja 2019 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Jednocześnie informujemy, że w zamian urzędy administracji rządowej będą otwarte w sobotę 11 maja 2019 r.

Czytaj więcej: 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Pył w powietrzu

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (23.04.2019) na stacjach automatycznego monitoringu powietrza notuje się bardzo wysokie stężenia: jednogodzinne pyły zawieszonego PM10. Związane jest to z porywistym wiatrem z południa podrywającym z powierzchni ziemi cząstki pyłu. Zjawisko to szczególnie dobrze wi…

Czytaj więcej: Pył w powietrzu

bannerr