AAA Wysoki kontrast

Aktualności

Audit zewnętrzny PRS S.A.

Audit zewnętrzny PRS S.A.

W dniu 05.11.2018 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzony został coroczny audit zewnętrzny przez niezależną jednostkę certyfikującą Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku.

Wizytacja zakończona została pozytywną oceną efektywności poszczególnych procesów w naszej…

Czytaj więcej: Audit zewnętrzny PRS S.A.

W dniu 24 grudnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będzie nieczynny

Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej. W związku z powyższym w tym dniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będzie nieczynny. W zamian urzędy administracji rządowej bę…

Czytaj więcej: W dniu 24 grudnia 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy będzie nieczynny

Rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018

Rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 30 września br. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjnym dostępne są pod linkiem:http://www.ekoportal.gov.pl/konferencja/rejestracja/

Zapraszają organizatorzy: Ministerstwo Środowiska i Generalna Dyrekc…

Czytaj więcej: Rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018

Program CZYSTE POWIETRZE

Program CZYSTE POWIETRZE

We wrześniu na terenie całego kraju, w tym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczął się cykl spotkań z mieszkańcami gmin w ramach realizacji rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

     Spotkania w ramach projektu Ministerstwa Środowiska, realizowanego…

Czytaj więcej: Program CZYSTE POWIETRZE

Informujemy, że Państwowa Służba Hydrologiczna wydała ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego.

Informujemy, że Państwowa Służba Hydrologiczna wydała ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego.

Czytaj więcej: Informujemy, że Państwowa Służba Hydrologiczna wydała ostrzeżenie o stanie zagrożenia hydrogeologicznego.

Informujemy, że w związku z rekordowo wysokimi temperaturami wód rzek i jezior, obserwujemy szereg niekorzystnych zjawisk pogarszających ich jakość.

Informujemy, że w związku z rekordowo wysokimi  temperaturami wód rzek i jezior, obserwujemy szereg niekorzystnych zjawisk pogarszających ich  jakość.

 

 

 

 

 

Wzrost temperatury wody notowany w trakcie monitoringu stanu czystości wód na terenie województwa, powoduje drastyczne pogorszenie warunków tlenowych. W większości kontrolowanych jezior, już na głębokości 3-4 metrów zawartość tlenu jest poniżej wartości krytycznej…

Czytaj więcej: Informujemy, że w związku z rekordowo wysokimi temperaturami wód rzek i jezior, obserwujemy szereg niekorzystnych zjawisk pogarszających ich jakość.

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie kujawsko-pomorskim za 2017 r.

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie kujawsko-pomorskim za 2017 r.

 

Informujemy, że w zakładce “Publikacje/Pozostałe” zamieszczona została klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie badań monitoringowych prowadzo…

Czytaj więcej: Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i jeziornych w województwie kujawsko-pomorskim za 2017 r.

Wyniki badań powietrza atmosferycznego w miejscowości Głogowo

Wyniki badań powietrza atmosferycznego w miejscowości Głogowo

 

W czasie akcji ratowniczo gaśniczej pożaru w Ekochem Głogowo w dniu 22 lipca 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadził pomiary stanu zanieczyszczenia  powietrza atmosferycznego w najbliższym sąsiedztwie źródła pożaru.

Pomiary wykonane w odległości około 15…

Czytaj więcej: Wyniki badań powietrza atmosferycznego w miejscowości Głogowo

Posiedzenie Zespołu ds. Współpracy "Bezpieczna Woda"

W dniu 26 czerwca 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Delegatura we Włocławku odbyło się z inicjatywy Pana Lecha Szczepańskiego Komendanta Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego posiedzenie Zespołu ds. Współpracy "Bezpieczna Woda"…

Czytaj więcej: Posiedzenie Zespołu ds. Współpracy "Bezpieczna Woda"

Kontynuacja badań stanu środowiska w miejscowości Wszedzień

Kontynuacja badań stanu środowiska w miejscowości Wszedzień

 

WIOŚ w Bydgoszczy kontynuował badania stanu środowiska w miejscowości Wszedzień. Prowadzono pomiary powietrza oraz jakości wód w rowie melioracyjnym R-W. W dniu 12 czerwca pobrano także kolejną próbkę gleby z łąki, na której w trakcie akcji gaśniczej utworzyło się rozlewisko zanieczyszczeń.…

Czytaj więcej: Kontynuacja badań stanu środowiska w miejscowości Wszedzień

bannerr