AAA Wysoki kontrast

Aktualności

Numery interwencyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że od dnia 01.01.2019 r. jest możliwość zgłaszania pilnych interwencji w zakresie naruszeń przepisów ochrony środowiska w tym gospodarowania odpadami oraz poważnych awarii poza godzinami pracy Inspektoratu. Aktualne nu…

Czytaj więcej: Numery interwencyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

INFORMACJA O ZMIANIE STACJONARNYCH NUMERÓW TELEFONICZNYCH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że
 od 1 lipca 2019 roku zmianie uległy stacjonarne numery telefoniczne.

Aktualne numery kontaktowe WIOŚ Bydgoszcz:

  • centrala telefoniczna: 52 376 17 00
  • sekretariat: 52 376 17 32 lub 52 322 17 44
  • fax: 52 376 17 34…

Czytaj więcej: INFORMACJA O ZMIANIE STACJONARNYCH NUMERÓW TELEFONICZNYCH

Pył pustynny nad Polską

Pył pustynny nad Polską

Informujemy, że w dniach 11-13 czerwca 2019 r. na stacjach pomiarowych monitoringu powietrza w województwie kujawsko - pomorskim mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu zawieszonego. Związane jest to z prognozowanym napływem mas powietrza z rejonu saharyjskiego, wnoszących nad Polskę pył pustynny. U…

Czytaj więcej: Pył pustynny nad Polską

XXVII TARGI WOD-KAN

XXVII TARGI WOD-KAN

W dniach 21-23 maja 2019 roku odbywają się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym XXVII Targi WOD-KAN, których organizatorem jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

W targach bierze udział Minister Paweł Ciećko - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, któremu towarzyszą Andrzej Deres - Dyrekto…

Czytaj więcej: XXVII TARGI WOD-KAN

2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustalił dzień 2 maja 2019 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Jednocześnie informujemy, że w zamian urzędy administracji rządowej będą otwarte w sobotę 11 maja 2019 r.

Czytaj więcej: 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej

Pył w powietrzu

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (23.04.2019) na stacjach automatycznego monitoringu powietrza notuje się bardzo wysokie stężenia: jednogodzinne pyły zawieszonego PM10. Związane jest to z porywistym wiatrem z południa podrywającym z powierzchni ziemi cząstki pyłu. Zjawisko to szczególnie dobrze wi…

Czytaj więcej: Pył w powietrzu

Minister Paweł Ciećko z wizytą w Bydgoszczy

Minister Paweł Ciećko z wizytą w Bydgoszczy


W dniu 16 stycznia 2019 roku Minister Paweł Ciećko - Główny Inspektor Ochrony Środowiska złożył wizytę w Bydgoszczy. Wspólnie z Panem Mikołajem Bogdanowiczem - Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Panią Elwirą Jutrowską – Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska uczestniczył w briefing…

Czytaj więcej: Minister Paweł Ciećko z wizytą w Bydgoszczy

Zmiany w zakresie właściwości organu, do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

- wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj.: pomiarów wykonanych…

Czytaj więcej: Zmiany w zakresie właściwości organu, do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska.

Zmiany organizacyjne w Inspekcji Ochrony Środowiska

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku pracownicy wydziałów i działów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska…

Czytaj więcej: Zmiany organizacyjne w Inspekcji Ochrony Środowiska

Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI)

W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania i…

Czytaj więcej: Udzielanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza (TŁO SUBSTANCJI)

bannerr