AAA Wysoki kontrast

Schemat planowania i przeprowadzania kontroli

Schemat planowania i przeprowadzania kontroli

Schemat planowania i przeprowadzania kontroli przez Inspekcje Ochrony Środowiska zgodnie z art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz.1829 z późn. zm.) (dalej jako „u.o.s.d.g”) - w załączniku do pobrania

bannerr