AAA Wysoki kontrast

Klasyfikacja stanu czystości jednolitych części wód płynących za 2016 r.

Informujemy, że w dniu 30 marca 2017 r. wykonana została klasyfikacja stanu czystości jednolitych części wód płynących za rok 2016. W związku z przekazaniem przez GIOŚ wyników badań ichtiofauny wykonana została w 2015 r. reklasyfikacja stanu ekologicznego następujących jednolitych części wód powierzchniowych:

  • Raciąska Struga badana w 2013 r.
  • Rypienica badana w 2013 r.
  • Szumionka badana w 2013 r.
  • Wda badana na stanowisku ujście do Wisły-Świecie w 2014 r.

Aktualna klasyfikacja dostępna jest http://www.wios.bydgoszcz.pl/webmapa/wody/ocenawod2015.pdf

bannerr